Filmy Online

Akční

300: Bitva u Thermopyl

alt
Akčn� / Dobrodružn� / V�lečn� / Drama
USA, 2007, 117 min

Obsah:
Roku 480 př. Kr. persk� kr�l Xerxes (Rodrigo Santoro) vedl svou arm�du, aby konečně rozdrtila Řecko. Nejvhodnějš�m obrann�m postaven�m byl pro Řeky průsmyk u Thermopyl, jenž k obraně poskytoval prostor velk� m�ně než 4,5 metru. Pr�vě tam se 300 sparťansk�ch voj�ků, veden�ch kr�lem Leonidasem (Gerard Butler) utkalo s obrovskou přesilou... Frank Miller, inspirov�n touto ud�lost� vytvořil grafickou novelu, kterou nazval podle počtu sparťansk�ch voj�ků v řeck�m vojsku 300. Dostalo se j� obrovsk�ho ohlasu a spolu se SIN CITY patř� k Millerov�m nejlepš�m pracem. Nyn�, t�měř devět let po vyd�n� origin�lu, se l�tky chopil talentovan� režis�r Zack Snyder (�SVIT MRTV�CH) a za použit� nejmodernějš� technologie n�m bude vypr�vět př�běh v�lky, hrdinstv� nen�visti a zrady. „Bež, poutn�če, a zvěstuj Sparťanům, že mrtvi tady lež�me, tak jak z�kony k�zaly n�m.“ - věnov�n� na pomn�ku padl�m v Thermopylsk� soutěsce.
Žádné komentáře