Filmy Online

Akční

6. Batalion

http://www.niagara.sk/dvd/b-85-6-batalion.jpg
Akčn� / Drama / V�lečn�
USA / Austr�lie, 2005, 133 min

Obsah:
 aby osvobodili přes 500 americk�ch v�lečn�ch zajatců z nechvalně proslul�ho japonsk�ho zajateck�ho t�bora.Skutečn� př�běh elitn�ho 6. praporu pod velen�m podplukovn�ka Henryho Mucciho, kter� podnik� odv�žnou z�chrannou misi. Voj�ci cestuj�30 mil za nepř�telskou linii
Žádné komentáře