Filmy Online

Akční

Aeon Flux

alt
Akčn� / Dobrodružn� / Drama / Sci-Fi
USA, 2005, 93 min

Obsah:
Najlepšie platen� �lohu vo svojej kari�re dostala držiteľka Oscara za dr�mu MONŠTRUM Charlize Theron. Za �lohu elitnej lovkyne ľud� s nadľudsk�mi schopnosťami dostala 10 mili�nov dol�rov. V akčnom pr�behu, situovan�mu do 400 rokov vzdialenej bud�cnosti, keď smrtiaci v�rus takmer vyhladil ľudstvo, m� jej hrdinka sp�chať atent�t na vplyvn�ho politika. Charlize Theronovou uvid�me vo filmovom spracovan� komiksu Jinx. Scen�ristom filmu bude autor p�vodn�ho komiksu Michael Bendis. Theronov� stv�rni hlavn� hrdinku Jinx - lovkyňu ľud�, ktor� sa spoločne s ďalš�m zločincom rozhodne začať nov� život. Hotovosť, ktor� k tomu potrebuj�, si hodlaj� z�skať z �krytu mafi�nskych peňaz�.
Žádné komentáře