Filmy Online

Akční

Barbar Conan

http://www.arara.cz/i/imgs_orig/816/7816.jpg
Akčn� / Fantasy / Dobrodružn�
USA, 1982, 129 min

Obsah:
Conanův př�běh se odehr�v� v m�tick� době, pln� nadpřirozen�ch sil a nebezpeč�. Když je Conan ještě mal� chlapec, je vesnice, ve kter� žije, přepadena v�lečn�ky veden�mi Thulsou Soudcem a všichni mimo dět� jsou povražděni. Děti jsou odvedeny a připout�ny k obrovsk�mu žentouru. Po patn�cti letech utrpen� zůstal naživu jen Conan a jeho srdce je pln� nen�visti. Jednoho dne je prod�n na gladi�torsk� z�pasy a d�ky sv� stoupaj�c� hvězdě je vzděl�v�n a do uměn� boje zasvěcov�n nejlepš�mi z�pasn�ky a v�lečn�ky sv� doby. Po nějak� době je z otroctv� propuštěn a na sv� pouti pustinou nalezne starobyl� meč barbarsk�ho kr�le. Ze sp�rů čarodějnice osvobod� zloděje a lučištn�ka Subotaie a společně se vyd�vaj� na cestu za sl�vou a pomstou, za Thulsou Soudcem, jenž kolem sebe během let vybudoval Had� Kult a s�m sebe ustanovil spasitelem světa. Conan se Subotaiem se vloupaj� do jedn� z Had�ch věž�, kde se setkaj� s kr�snou v�lečnic� Valeri�, mezi n�ž a Conanem vzplanou city jimi oběma dosud nepoznan�. Cesta za v�tězstv�m bude ještě dlouh� a cena
za něj velmi vysok�...
Žádné komentáře