Filmy Online

Akční

Četa

http://www.releaseinfo.net/ri/cover/new_velka/SGPhoto_2007_03_01_21_28_151172781021.jpg
Akčn� / Drama / V�lečn�
USA / Velk� Brit�nie, 1986, 120 min

Obsah:
P�še se rok 1963 a do Vietnamsk�ho pekla přil�t� zelen�č Taylor (Charlie Sheen). Už prvn� pohled na voz�k naložen�mi igelitov�mi pytli s mrtvolami mu napov�d� jak� pobyt
jej zde ček�. Když doraz� k četě ke kter� byl přidělen, velmi brzy zjišťuje, že četa nebojuje jen s př�slušn�ky Vietcongu, ale boj zuř� i uvnitř. Pr�vě zde vid� n�zornou uk�zku střet�v�n� pomysln�ho "dobra se zlem", kter� ztělesňuj� brut�ln� a
nekompromisn� seržant Barnes (Tom Berenger) a na druh� straně člověk, kter� si v sobě snaž� uchovat ještě trochu lidskosti seržant Elias (Willem Dafoe). Taylor brzy stoj� před �kolem "vybrat si tu spr�vnou stranu". Po několika průzkumn�ch pochodech se mu jako lepš� jev� seržant Elias. Spory v četě postupně zač�naj� nab�rat na intenzitě a nevraživ� pohledy a řeči se postupně zač�naj� přesouvat ve fyzick� souboje. Každ�mu je jasn�, že četě může velet pouze jeden z nich. Mezit�m však muži mus� držet pozornost před nepř�telem ofici�ln�m, kter�mi jsou všudypř�tomn� př�slušn�ci Vietcongu.
Žádné komentáře