Filmy Online

Akční

Hvězdná brána

http://www.dvdedice.cz/data/1130276302_big.jpg
Akčn� / Dobrodružn� / Sci-Fi�
USA / Francie, 1994, 121 min (SE: 128 min, Director's cut: 130 min)

Obsah:
Vědeck� expedice objevila pobl�ž pyramid zvl�štn� objekt pokryt� nezn�m�mi symboly. V př�sn�m utajen� ho začala zkoumat arm�da, uběhla však dlouh� řada desetilet�, než se našel člověk, kter� by n�pis rozluštil. Egyptolog Daniel Jackson zjistil, že znaky představuj� souřadnice pro cestu vesm�rem na jakousi vzd�lenou planetu. Padlo rozhodnut� vyslat tam průzkumnou jednotku pod velen�m plukovn�ka O'Neila. Symbol umožňuj�c� n�vrat na Zem ovšem na hvězdn� br�ně chyb�, bude zřejmě teprve na m�stě určen�. Expedice nutně potřebuje Danielovy znalosti, mlad� vědec se tedy volky nevolky st�v� jej�m členem. Nepraktick� intelektu�l se ocit� v prapodivn�m světě na �rovni staroegyptsk� civilizace, kde všichni lid� ve strachu otroč� božsk�mu vl�dci a nebezpeč� č�h� na každ�m kroku...
Žádné komentáře