Filmy Online

Akční

Kill Bill

http://www.interdvd-pujcovna.cz/dvdimg/2804_print.jpg
Akčn� / Komedie / Krimi / Drama�
USA, 2003, 111 min

Obsah:
B�val� členka špičkov�ho zabij�ck�ho komanda (Uma Thurman) se rozhodne navždy skončit s minulost� a vd�t se. Jej� svatebn� den se však změn� v krvav� jatka v okamžiku, kdy na ni za�toč� jej� b�val� š�f Bill (David Carradine) a zabije ji. Mlad� žena však nezemřela, i když si to všichni mysl�: šťastnou n�hodou vražedn� �tok přežila, ale upadla do k�matu. Po pěti mučivě dlouh�ch letech se vrac� z temn�ho z�praž� smrti s jedinou myšlenkou: pomst�t se všem, kteř� j� ubl�žili, bez ohledu na to, co je k tomu vedlo. Ke všemu odhodlan� hrdinka, kter� si ř�k� Nevěsta, však teprve mus� zjistit, kdo je proti n� - a tak� to, jestli neexistuje někdo, kdo by mohl st�t na jej� straně... Chladnokrevn� pomsta, mraziv� nen�vist a vzpom�nky na zrazenou l�sku vedou elitn� vražedkyni po cestě krve, ze kter� - možn� - nen� n�vratu.

Po pěti letech, kter� uplynula od světov�ho �spěchu Jackie Brownov�, maniak z videopůjčovny Quentin Tarantino stvrzuje svou pověst kultovn�ho autora akčn�m př�během o pomstě, l�sce a nen�visti. Kl�čovou roli v jeho nov�m autorsk�m opusu hraj� klasick� asijsk� filmy ze 70. let využ�vaj�c� prvků wuxia filmů. Chci natočit nejlepš� akčn� film všech dob!, prohl�sil Tarantino jen napůl v žertu na loňsk�m MFF v Cannes, kde svůj projekt
poprv� představil. Ke slavnostn� světov� premi�ře na nejprestižnějš�m evropsk�m festivalu letos v květnu tak� směřoval nat�čen� filmu, na jehož soubojov�ch a akčn�ch sc�n�ch se pod�lel legend�rn� Woo-Ping Yuen (Matrix, Tygr A Drak). Podobně jako několikr�t předt�m, i nyn� si Tarantino pohr�v� s chronologi� sv�ho př�běhu: vypr�věn� je členěno do deseti kapitol, jejichž časov� posloupnost je rafinovaně zpřeh�zena. Vedle obdivovan�ch hvězd ž�nru (Sonnyho Chiby a Gordona Liu) exceluje v v hlavn� roli nejnetrpělivěji oček�van�ho hitu podzimn� sez�ny Uma Thurman, kter� se objevila už v režis�rově kultovn�m moryt�tu Pulp Fiction - Historky Z Podsvět�.
Žádné komentáře