Filmy Online

Akční

Legenda o opilém Mistrovi

alt
Akčn� / Komedie
Hong Kong, 1994, 102 min

Obsah:

Vracaj�c sa domov so svojim otcom po obchodnej ceste, Wong Fei-Hong je nevedome prichyten� v bitke medzi cudzincami, ktor� si želaj� vyv�žať starod�vne č�nske artefakty a lojalistami, ktor� chc�, aby ani k�sok zo vz�cnych artefaktov neopustil krajinu. Fei-Hong sa naučil št�l ‘opit�ho boxovania‘, ktor� z neho rob� nebezpečn� osobu. Bohužiaľ, jeho otec je proti tomu, aby použ�val ak�koľvek sp�sob n�silia, vr�tane ‘opit�ho boxovania‘. A tak teda Fei-Hong nemus� bojovať len so z�hadn�mi cudzincami, ale mus� prekonať otcov odpor.
Žádné komentáře