Filmy Online

Akční

Matrix

alt
Akčn� / Thriller / Sci-Fi / Dobrodružn�
USA, 1999, 136 min

Obsah:
Život mlad�ho poč�tačov�ho experta s perspekt�vnou bud�cnosťou, a z�roveň ob�van�ho hackera s prez�vkou Neo, Thomasa Andersona, sa radik�lne zmen� vo chv�li, keď ho po niekoľn�ch nočn�ch mor�ch kontaktuje z�hadn� Trinity. Pon�kne mu odpovede na ot�zky, ktor� ho už dlhš� čas sužuj�, no hlavne odpoveď, ktor� ho zauj�ma asi najviac od chv�le, keď dostal z�hadn� e-mail: Čo je to Matrix? Rozhodne sa uveriť jej, a po poslednej možnosti voľby, ktor� mu pon�kne černoch Morpheus, sa preb�dza v skutočnom svete. S hr�zou zisťuje, že život, ktor� doteraz žil, bol len il�zia. Že zďaleka nie je rok 1999, a že Matrix je obrovsk� software, na ktor� s� všetci ľudia napojen�, a žij� si v ňom svoj vlastn� "život" tak, ako doteraz žil aj on. V skutočnosti s� umiestnen� v obrovskej elektr�rni, ktor� t�mto sp�sobom prin�ša �žitok novodob�m p�nom sveta - strojom. A zisťuje aj to, že on je jedin�, kto m�že ľudstvo spod nadvl�dy strojov zachr�niť. On je Vyvolen�. Teda aspoň podľa proroctva. A tak nem� na v�ber - mus� sa pridať k skupine rebelov, ktor� tejto vojne zasv�tili cel� svoje životy. Boj o bud�cnosť sa m�že začať...
Žádné komentáře