Filmy Online

Akční

Mission Impossible

alt
Akčn� / Dobrodružn� / Thriller / Mysteri�zn�
USA, 1996, 110 min

Obsah:
Tom Cruise v hlavn� roli špion�žn�ho thrilleru. Film byl zč�sti natočen� v Praze, vznikl na motivy popul�rn�ho stejnojmenn�ho televizn�ho seri�lu, kter� se u n�s vys�lal pod n�zvem Nulov� šance. Ve Spojen�ch st�tech se film, v němž Tom Cruise nejen ztělesnil �středn�ho hrdinu, ale tak� jej produkoval, stal div�ck�m superhitem. Při akci na americk� ambas�dě v Praze dojde k masakru elitn� špion�žn� jednotky CIA. Š�f chce odhalit zr�dce ve vlastn�ch řad�ch a podez�r� mimoř�dně schopn�ho agenta Ethana Hunta. Nespravedlivě podez�ran� mlad�k se proto poušt� do p�tr�n� na vlast� pěst a na každ�m kroku mu při tom hroz� smrteln� nebezpeč�. Odhalen� pravda je šokuj�c� pro všechny.
Žádné komentáře