Filmy Online

Akční

Nájemní vrazi

http://titulky.icr.cz/mini/NajemniVrazi.jpg
Akčn� / Thriller / Krimi�
USA / Francie, 1995, 132 min

Obsah:
Robert Rath je profesion�ln� vrah. Při plněn� jedn� zak�zky
naraz� na konkurenta - ambici�zn�ho mlad�ho zabij�ka
Miguela Baina, kter� m� spadeno na tut�ž oběť. Od t� doby se s Miguelem setk�v� všude - jakoby ho jeho mladš� kolega vyzval na souboj o
m�sto toho nejlepš�ho. Dalš� Rathovou zak�zkou je mlad� hackerka Electra, kter� ukradla př�sně tajn� data a
m� v �myslu je v�hodně prodat. I zde ale Roberta oček�v� Bain a z Ratha lovce se st�v� Rath obět. Spoj� se s Electrou a společně Bainovi unikaj�. Rozhoduj�c� duel, v němž se o slovo přihl�s� i Rathova minulost, je však teprve ček�...
Žádné komentáře