Filmy Online

Akční

Nepřítel před branami

alt
Drama / V�lečn� / Akčn� / Romantick�
USA / Německo / Velk� Brit�nie / Irsko, 2001, 126 min

Obsah:
17. července roku 1942 začala jedna z největš�ch bitev II. světov� v�lky. Bojovalo se o průmyslov� město na Volze, tehdejš� Stalingrad a velen� obou arm�d - sovětsk� i německ� - si byla vědoma, že pr�vě zde se rozhodne o konečn�m v�tězstv�. Př�běh, inspirovan� stejnojmennou knihou americk�ho historika Williama Craiga, l�č� - v dramatick�m r�mci krvav�ho v�lečn�ho střetu - souboj rusk�ho ostřelovače Vasilije Zajceva s německ�m rozvědč�kem majorem Konigem. Ten dostal za �kol zlikvidovat voj�ka z Uralu, kter� m� pro sovětskou v�lečnou propagandu nesm�rnou cenu. Jeho nadř�zen� Danilov z něj doslova "stvořil" z�řiv� prototyp skromn�ho, prost�ho a přitom neohrožen�ho hrdiny, schopn�ho bez zav�h�n� položit život za vlast. Netuš�, že si t�m tak� postavil do cesty soka v l�sce. Německ� strana věř� a douf�, že smrt Vasilije by alespoň na čas ochromila bojeschopnost rudoarmějců u Stalingradu.
Žádné komentáře