Filmy Online

Akční

Ničitel Conan

http://www.schwarzenegger.cz/filmy/nicitelconan/posters/1.jpg
Akčn� / Fantasy / Dobrodružn�
USA, 1984, 103 min

Obsah:
Pokračov�n� mimoř�dně �spěšn� fantasy s�gy o nepřemožiteln�m bojovn�kovi, kter� se tentokr�t vyd�v� na nebezpečnou cestu jako ochr�nce princezny s v�znamn�m posl�n�m. Conan st�le ještě oplak�v� svou mrtvou milenku Valerii. Je obkl�čen bojovn�ky kr�lovny Taramis, kter� poraz� a kr�lovna ho pož�d�, aby doprov�zel jej� neteř, princeznu Jehnu, na cestě pro drahokam ke kouzeln�kovi Thot-Amonovi. Za odměnu mu vl�dkyně sl�b� oživen� Valerie.
Žádné komentáře