Filmy Online

Akční

Nulová šance

alt
Akčn� / Thriller
Německo, 2008, 92 min

Obsah:
Alex North dluž� pen�ze sv�mu star�mu př�teli Walterovi, kter� je chce okamžitě zpět. N�sil�m vp�chne Alexovi jedovatou l�tku, kter� jej zabije, nebude-li mu do 80 minut pod�n protijed... Alex m� vymezen� čas, během kter�ho mus� z�skat pen�ze na splacen�. Zač�n� nervy dr�saj�c� z�vod s časem, na jehož konci ček� velk� překvapen�...
Žádné komentáře