Filmy Online

Akční

Rallye smrti

alt
Akčn� / Dobrodružn� / Thriller / Sci-Fi
USA, 2008, 105 min (SE: 89 min)

Obsah:
Internetov� str�nky projektu Rallye smrti patř� mezi ty nejnavštěvovanějš�. Běž� na nich online přenos nejbrut�lnějš�ch automobilov�ch z�vodů v historii. Jejich akt�ry jsou „obyvatel�“ jedn� z nejtěžš�ch americk�ch věznic. Pravidla jsou jednoduch� – rychle, zběsile a co nejbezohledněji dojet do c�le jako prvn�. Stač� pětkr�t vyhr�t a m�sto medaile v�m daj� svobodu. Prohr�t ovšem většinou znamen� zemř�t – v hoř�c�m vraku auta, pod koly silnějš�ho soupeře nebo s kulkou v hlavě. Stř�len� č�mkoliv je totiž během z�vodu povoleno. Paul W. S. Anderson, režis�r a producent drsn�ch s�ri� Vetřelec vs. Pred�tor a Resident Evil, opr�šil popul�rn� thriller Death Race 2000, vtiskl mu tempo 21. stolet� a navrch přidal skoro už profesion�ln�ho filmov�ho řidiče Jasona Stathama (oba d�ly Kur�ra).

Posilovnou vyr�sovan� britsk� drsň�k tu hraje Jensena Amese, b�val�ho slavn�ho automobilov�ho z�vodn�ka. Do basy se dostal za vraždu, kterou nesp�chal. Bezskrupul�zn� ředitelce věznice (Joan Allen) je jasn�, že jeho schopnosti nesm� v z�jmu sledovanosti zůstat nevyužity, a tak mu nab�dne l�kav� �kol. Ukryt� v děsiv� masce by měl dublovat legend�rn�ho z�vodn�ka Frankensteina, kter� byl hlavn�m důvodem toho, proč byla Rallye smrti tolik popul�rn�. Posledn� z�vod mu byl bohužel osudn�, naštěst� veřejnost to nev�, a tak může do kolbiště nastoupit Frank, jehož schopnosti by se mohly alespoň bl�žit těm Frankensteinov�m. Stač� vyhr�t jeden z�vod, a Frank se vr�t� na svobodu. Bude ale muset dok�zat v�c, než jen točit volantem a šlapat na plyn. Bude muset zab�jet.

Anderson zasadil film do bl�zk� budoucnosti, do šediv� atmosf�ry, v n�ž neb�vale buj� kriminalita, z vězen� se staly v�dělečn� podniky a televizn� nebo internetov� reality shows mus� b�t č�m d�l vynal�zavějš�, aby si našly sv�ho div�ka. „Jedna věznice přišla s n�padem na online vys�lan� z�vod, v němž devět novodob�ch gladi�torů z�vod� na život a na smrt v ar�ně, kterou představuje z�vodn� trať na vězeňsk�m dvoře,“ ř�k� Anderson. Z�vodn�ci použ�vaj� re�ln� modely aut „vylepšen�“ o zbraně s devastuj�c�m �činkem pro soupeře. Figuruj� mezi nimi děla, kulomety rozličn�ch r�ž� a tak� z�sobn�ky pln� kovov�ch ježků, kter� lze stisknut�m jedin�ho tlač�tka nasypat na cestu. Smrtonosn� pas pro filmov� z�vodn�ky, ale tak� pro jejich představitele, kteř� shodně prohlašovali, že tahle „autoškola“ byla bezkonkurenčně jejich nejdrsnějš�m z�žitkem za volantem.
Žádné komentáře