Filmy Online

Akční

Rocky V

alt
Drama / Sportovn� / Akčn�
USA, 1990, 100 min

Obsah:
Rocky Balboa z�pas� v Moskvě. Zpoč�tku m� jeho soupeř navrch, nakonec ale Rocky sebere všechny sv� s�ly a zv�těz�. Je ale zcela vyčerp�n a stane se mu podivn� věc: po z�pase nemůže ovl�dnout siln� třes rukou. Adrian na něho nal�h�, aby navšt�vil l�kaře. Tam se Rocky dozv�, že vzhledem k velk�mu počtu ran, kter� utržil za dobu sv� kari�ry, m� nebezpečně poškozen� mozek. Adrian trv� na tom, aby Rocky s boxerskou kari�rou okamžitě skončil. Pr�vě v t� době však Rockyho �četn� pomoc� falešn� pln� moci jeho jm�nem zpronevěř� milion dolarů a Rocky mus� prodat t�měř vešker� svůj majetek. S Adrian a synem Rockym se vrac� do m�st, kde poprv� zv�tězil v boxu. Kvůli penězům chce Rocky opět zač�t boxovat, nakonec vyslyš� prosby nadějn�ho mlad�ho boxera Tommyho a st�v� se jeho manažerem.
Žádné komentáře