Filmy Online

Akční

Rytíři nebes

alt
V�lečn� / Drama / Akčn� / Dobrodružn�
USA / Francie, 2006, 139 min

Obsah:
Akčn� dr�ma z atrakt�vneho prostredia st�hac�ch pilotov 1. svetovej vojny. Dobrodružstvo Lafayettovej eskadry tvorenej mlad�mi americk�mi pilotmi, ktor� sa dobrovoľn� prihl�sili do bojov vo Franc�zsku. Akčn� z�bery leteck�ch sekvenci� boli vytvoren� pomocou celkom nov�ch digit�lnych kamier a technologick�ch postupov. Meno producenta Deana Devlina (Deň nez�vislosti, Godzilla) sľubuje veľkolep� predstavenie.
Žádné komentáře