Filmy Online

Akční

Šakal

http://www.dvdedice.cz/data/1125750597_big.jpg
Akčn� / Thriller / Krimi / Dobrodružn�
USA / Velk� Brit�nie / Francie / Německo, 1997, 120 min

Obsah:
Ve společn� akci americk�ch a rusk�ch bezpečnostn�ch
sil veden�ch ruskou majorkou Kozlovovou a
z�stupcem FBI Prestonem je zabit bratr mafi�nsk�ho bosse Tereka Murada. Ten se rozhodne pomst�t a objedn� si za sedmdes�t milionů dolarů profesion�ln�ho zabij�ka Šakala. Zločinec, kter� pracuje s�m a v naprost�m utajen� se pust� do př�prav atent�tu. Vyzvedne si u padělatelky nov� pas a přes internet
si objedn� supermodern� kulomet polsk� v�roby. Mezit�m Kozlovov� varuje, že Terek jistě chyst� nějakou tvrdou odvetnou akci a zvl�štn� komando proto unese jeho komplice Politovsk�ho. Ten při brut�ln�m v�slechu zemře, ale těsně před smrt� se zm�n� o šakalovi. Z dokumentů v jeho tašce pak vyplyne, že obět� se m� st�t ředitel
FBI. Kozlovov� potvrd�, že jedin�m člověkem, kter� by dok�zal Šakal identifikovat, je b�val� baskick� teroristka Isabella Zancovov�, ukr�vaj�c� se kdesi ve Spojen�ch st�tech pod novou identitou a cesta k n� vede přes jej�ho b�val�ho milence, teroristu Ira Declana Mulqueena, kter� si odpyk�v� pětadvacetilet� trest v americk�m vězen�. Zat�mco se FBI podař� vězně z�skat ke spolupr�ci
, Šakal si objedn� v jedn� kanadsk� d�lně zhotoven� speci�ln�ho podstavce na zbraň a ve Washingtonu si obhl�dne m�sto, kde chce atent�t sp�chat. M� se tak st�t za čtrn�ct dn�, kdy se m� otev�rat nov� oddělen� dětsk� nemocnice a během slavnosti m� promluvit pr�vě ředitel FBI. Agenti se dostanou šakalovi na stopu, podle falešn�ho pasu, na kter� přicestoval do Kanady. Mezit�m zločinec během zkoušky podstavce zabije technika, kter� se ho pokusil vyd�rat, zbav� se dalš�ch pron�sledovatelů a zmiz�. Declan pochop�, že se Šakal chce dostat do USA přes Velk� jezera a skutečně se s n�m zcela nečekaně střetne tv�ř� v tv�ř v jednom z př�stavů. Vyjde najevo, že v t�mu, kter� pracuje na Šakalově dopaden�, je zr�dce. Přestože je odhalen, rozhodnou se agenti evakuovat Isabellu. Přich�zej� však pozdě. Šakal zabil agenty a smrtelně postřelil Kozlovovou, se kterou se Declan začal sbližovat. Muž m� o důvod v�c pomst�t se zločinci, kter� ho už kdysi podrazil. A tak je v den otevřen� nemocnice na m�stě nejen šakal, ale tak� agenti FBI a Declan, odhodlan� zločince zastavit.
Žádné komentáře