Filmy Online

Akční

Smrtonosná zbraň 2

http://titulky.icr.cz/mini/SmrtonosnaZbran2.jpg
Komedie / Krimi / Akčn� / Thriller�
USA, 1989, 110 min (Director's cut: 118 min)

Obsah:
Los Angeles. Policist� Martin Riggs a
Roger Murtaugh jsou na stopě pašer�ků drog. Sledov�n� �četn�ho Lea Getze, kter� zpronevěřil mafi�nsk� pen�ze
, je přiv�d� k jihoafrick�mu diplomatovi Ruddovi. Oba detektivov� maj� dostatek důkazů, ale Rudd a jeho zabij�ci pod rouškou diplomatick� imunity nerušeně pracuj� d�l. Riggs, přezd�van� "Smrtonosn� zbraň", se uchyluje k nevyb�rav�m metod�m. Využije proti Ruddovi i jeho přitažlivou sekret�řku. Mezi gangstery a oběma policisty vypukne nevyhl�šen� v�lka. Murtaugh se štěst�m unikne nastražen� bombě a Riggsův karavan se po setk�n� s Ruddov�mi muži změn� v rozstř�lenou trosku. Nezničiteln� detektivov� však pomalu z�sk�vaj� převahu a Rudd se chyst� k �stupu. Schyluje se k rozhoduj�c�mu střetnut� v doc�ch losangelsk�ho př�stavu...
Žádné komentáře