Filmy Online

Akční

Star Wars: Epizoda II - Klony útočí

alt
Sci-Fi / Dobrodružn� / Akčn�
USA, 2002, 137 min

Obsah:

10 let po Epizodě I pokračuj� dobrodružstv� a dramatick� osudy ryt�řů Jedi Anakina Skywalkera a Obi-Wana Kenobiho, kteř� maj� za �kol chr�nit sen�torku Padm� Amidaluovou, jej�ž život je ohrožen. Ke zv�šen� napět�, jak se budou vyv�jet vztahy "starwarsov�ch" hrdinů se režis�r Lucas snaž� děj poněkud utajit. Ale přesto jsou tu někter� informace o tom, co nov�ho se v tomto d�le dozv�te v�ce o Padm� Amidale a jej�m milostn�m vztahu k Anakinovi, kter� se stane osudn�m pro dalš� osud cel� galaxie. Bude odhalen původ Boby Fetta a �dern�ch odd�lů Imp�ria. Epizoda II objasn�, jak to je s "V�lkou klonů", zmiňovanou v původn�ch Hvězdn�ch v�lk�ch. Film je temnějš� než Epizoda I a jeho atmosf�ra se bl�ž� filmu Imp�rium vrac� �der. Padm� a Anakin prož�vaj� většinu filmov�ho dobrodružstv� spolu a s Obi-Wan Kenobim se potkaj� až na konci filmu. Vr�t�me se s hrdiny na Coruscant, Naboo a Tatooine. A pozn�te 2 nov� planety.
Žádné komentáře