Filmy Online

Akční

Stmívání

alt
Akčn� / Romantick� / Fantasy / Thriller
USA, 2008, 122 min

Obsah:
17-ročn� Bella Swanov� sa zo slnečn�ho mesta Phoenix, kde b�vala s jej matkou a jej nov�m manželom na vlastn� žiadosť sťahuje do maličk�ho upršan�ho mestečka Forks, kde sa narodila, k otcovi, miestnemu policajn�mu n�čelnikovi. Toto dobrovoľn� v�zenie spočiatku podstupuje s nechuťou. Všimne si však tajomn�ho nadpozemsky kr�sneho spolužiaka Edwarda Cullena. Keď zist�, že je up�r, je neskoro, nakoľko sa už stihla zamilovať. Edward a jeho rodina s� však up�ri vegetari�ni - teda živia sa čisto zvieracou krvou. Žiadna romantika však netrv� večne nakoľko sa bl�žia up�ri, ktor� ani zdaľeka vegetari�ni nie s�. Jeden z nich si vyhliadne Bellu, ako svoju ďalšiu obeť. Je na Edwardovi, aby ju zachr�nil.

Knižn� predloha od Stephenie Meyerovej si dlho držala prv� miesto v rebr�čku NY Times najpred�vanejš�ch titulov. A v porad� druh� pokračovanie tohto rom�nu s n�zvom Eclipse zosadilo z tr�nu najpred�vanejš�ch titulov aj samotn� z�verečn� pokračovanie Harryho Pottera.
Žádné komentáře