Filmy Online

Akční

Tenká červená linie

http://www.dvdedice.cz/data/1112379903_big.jpg
V�lečn� / Drama / Akčn�
USA, 1998, 170 min

Obsah:
Skvěl� herci v hlavn�ch rol�ch – George Clooney, Sean Penn, Nick Nolte a Woody Harrelson – se poušt� do nebezpečn� akce ve filmu, kter� přin�š� dr�savě realistick� pohled na v�lečn� i mor�ln� chaos v Tichomoř� během 2. světov� v�lky. Film byl v roce 1998 nominov�n na sedm cen
Akademie, včetně ceny za nejlepš� film a nejlepš� režii (Terrence Malick). Tenk� červen� linie
je filmov� mistrovsk� d�lo, kter� nem� srovn�n�. Gene Siskel ho označil za “brilantn�... hrůzu nah�něj�c�... nejlepš� současn� v�lečn� film!”
Žádné komentáře