Filmy Online

Akční

Událost ve čtverci 36-80

http://filmy.sme.sk/i/imgs_orig/475/58475.jpg
Akčn� / V�lečn�
Sovětsk� svaz, 1982, 93 min

Obsah:
V neutr�ln�ch vod�ch, nedaleko sovětsk�ch v�sostn�ch vod se d�ky poruše na reaktoru musela nouzově vynořit atomov� ponorka NATO s šestn�cti bojov�mi raketami na palubě. Američan� odm�taj� sovětskou pomoc při odstraněn� z�vady, když tu se n�hle zbl�zn� palubn� poč�tač a připravuje k odp�len� prvn� v�rku raket. Jedn� se o zač�tek třet� světov� v�lky? Je ud�lost ve čtverci 36-80 poč�tkem celosvětov� krize?
Žádné komentáře