Filmy Online

Akční

Údolí stínůhttp://www.mapinuv-orchestr.cz/photos/218/pl.jpg
V�lečn� / Drama / Akčn�
USA / Německo, 2002, 138 min (Director's cut: 126 min)

Obsah:
Plukovn�k Hal Moore (Mel Gibson) je katol�k, otec pěti dět�
, ale taky vynikaj�c� voj�k, kter�ho maj� nadř�zen� r�di, protože vždy dok�že j�t i do t� nejnebezpečnějš� mise s chladnou hlavou. A pr�vě teď m� dalš� možnost takov� mise. Jet do Vietnamu a bojovat proti tamn� arm�dě, se kterou se americk�
vojska ještě neutkala. V bitvě, kter� se m� odehr�t v �dol� La Drang, se tak� maj� poprv� experiment�lně vyzkoušet vrtuln�ky, kter� maj� voj�ky dopravit na m�sto bitvy. Těsně před odjezdem však nast�v� přeč�slov�n� jednotek. Z Moorovy jednotky se r�zem st�v� Prvn� prapor sedm� kavalerie. Přesně pod t�mto označen�m bojovali i voj�ci gener�la Custera v bitvě u Little Big Hornu, kde v krvav� řeži všichni zahynuli. Mooreovi ned�v� tento fakt sp�t, ale pak se rozhodne, že nepůjde v Custerov�ch stop�ch, ale že dovede bitvu k v�tězstv�.

Film natočil Randall Wallace, kter� napsal sc�n�ře ke Gibsonově filmu Statečn� srdce nebo Pearl Harboru Michalea Baye. Fim vych�z� ze skutečn� ud�losti, kter� sepsali do knihy We were soldiers... once and young plukovn�k Harold Moore a novin�ř Joseph Galloway, kter� se bitvy v �dol� La Drang tak� z�častnil jako pozorovatel.
Žádné komentáře