Filmy Online

Akční

Wanted

http://blog.newsarama.com/gallery/albums/userpics/10002/normal_wanted-nycc_poster.jpg
Akčn� / Drama / Thriller
USA / Německo, 2008, 110 min

Obsah:
Quentin Tarantino přirovnal Nočn� hl�dku rusk�ho režis�ra Timura Bekmambetova ke stejně přelomov�mu sn�mku, jak�m byla trilogie P�n prstenů. I d�ky tomuto „doporučen�“ dostal jeden z nejtalentovanějš�ch režis�rů současnosti př�ležitost natočit svůj prvn� hollywoodsk� velkofilm. A Timur do toho šl�pl ve velk�m stylu, když se ujal režie adaptace drsn�ho akčn�ho komiksu Wanted, v němž před kamerou dirigoval hvězdy sv�tivosti Jamese McAvoye, Angeliny Jolie a Morgana Freemana.

Wesley Gibson (James McAvoy) je mlad�k, jehož život se ocitnul v bludn�m kruhu formovan�m každodenn� rutinn� a nudnou prac�. Nav�c mu s jeho nejlepš�m kamar�dem utekla př�telkyně a on nem� ani špetku odvahy k tomu, aby s t�m něco udělal. Všechno změn� jedno setk�n�, během něhož se dozv�, že jeho otec byl hlavou tajn� organizace n�jemn�ch vrahů, kter� odnepaměti udržuje na světě křehkou rovnov�hu podle pravidla „Zabij jednoho, zachr�n�š tis�ce“. Podle kr�sn� Fox (Angelina Jolie), kter� t�mhle rozhovorem Wesleymu z�sadně naruš� životn� perspektivu, jeho otce ned�vno zavraždili a on si může vybrat, zda převezme rodinnou firmu. Jak s�m Wesley k vlastn�mu zděšen� později zjist�, talent mu rozhodně nechyb�. Jak byste se rozhodli vy? Zůstali byste ovc�, nebo byste se proměnili ve vlka? Zvolili byste jistotu desetin�sobku a slušn� penze, nebo se stali vyděděnci schopn�mi vych�lit dr�hu letu kulky, zab�t na potk�n� kohokoliv nebo milovat divokou, potetovanou ženu s nejkr�snějš�mi rty na světě?

James McAvoy je považov�n za jednoho z nejtalentovanějš�ch herců současnosti, z�roveň je ale zn�m� jako člověk preferuj�c� komornějš� projekty (Posledn� skotsk� kr�l, Pok�n�). „Pro mě byla nab�dka na hlavn� roli ve Wanted př�ležitost�, jak�ch už třeba moc nebude. Na prvn� pohled nevypad�m jako typick� hrdina, ale přesně to producenti chtěli. Člověka, kter�mu ten přerod z ovce ve vlka uvěř�te,“ ř�k� McAvoy, kter�mu nav�c imponovalo obsazen� rol� jeho mentorů Morganem Freemanem a Angelinou Jolie.

Wanted je jedn�m z největš�ch americk�ch filmů, kter� se točil v Česk� republice. Loni na jaře tu št�b, včetně Angeliny Jolie a Jamese McAvoye, str�vil bezm�la dvan�ct t�dnů.
Žádné komentáře