Filmy Online

Akční

X-Men

alt
Akčn� / Sci-Fi / Thriller / Fantasy
USA, 2000, 104 min

Obsah:
Nedalek� budoucnost. Po cel� planetě se rod� děti s X-faktorem v genech, kter� jim d�v� zvl�štn� s�lu - třeba ničiv� laserov� pohled nebo schopnost l�tat, či přesunovat předměty nebo ovl�dat počas�. Profesor X, Wolverine, Storm, Jean Grey, Rogue, Cyclops, Magneto, Toad, Mystique, Sabretooth jsou mutanti s mimoř�dn�mi schopnostmi. Ale pro lidi, kteř� takov�to schopnosti nemaj�, je velice těžk� mutanty akceptovat a neubr�nit se strachu. Nejcitelněji potřebu naučit mutanty, jak pracovat se svou zvl�štn� silou a m�t nad n� kontrolu m� profesor Charles Xavier - světově uzn�van� telepat - mutant. Zř�d� speci�ln� školu a jeho z�měrem je, aby se ž�ci chovali tak, aby se svět odnaučil strachu před nimi. Xavier přij�m� dva nov� ž�ky. Je to Logan - osaměl� sil�k a Rogue, kter� může přijmout jakoukoliv s�lu i paměť ze všeho, čeho se dotkne. Proti filosofii profesora Xaviera stoj� sen�tor Kelly, kter� by mutanty nejradši zlikvidoval.

Akčn� sci-fi film podle vele�spěšn�ho comicsov�ho př�běhu o tom, jak je těžk� naj�t hranici tolerance v soužit� a pochopen� sv�ch zvl�štnost�.


Žádné komentáře