Filmy Online

Animované

Hercules

alt
Rodinn� / Dobrodružn� / Animovan� / Komedie
USA, 1997, 92 min

Obsah:
Hercula, syna vl�dce bohů Dia, unesli z kol�bky na Olympu. Odporn� nohsledi proradn�ho kr�le podsvět� H�da naštěst� nedot�hli svůj �kol do konce - podařilo se jim sice Hercula pomoc� kouzeln�ho lektvaru t�měř zbavit božstv�, ale k smrt�c� r�ně, kter� měla ukončit chlapcův život dř�ve než dospěje a zkř�ž� H�dovy pl�ny, se už nedostali. Hercula pak našel bezdětn� past�ř a
vychoval ho jako vlastn� d�tě. Uběhlo osmn�ct let a Hercules dospěl v statn�ho ml�dence, kter� je pro svou neovladatelnou s�lu a nešikovnost postrachem širok�ho okol�. Když se jednoho dne všemi opovrhovan� mlad�k n�hodou dozv�, že je synem samotn�ho Dia, nev�h� ani minutu a vyd�v� se na cestu za dobrodružstv�m. Během n� se stač� zamilovat, překazit nekal� H�dovi pl�ny a st�t se skutečn�m hrdinou, kter� nejen silou svalů, ale i př�kladn�m charakterem...
Žádné komentáře