Filmy Online

Animované

Iron Man

http://www.comic-art.org/wp-content/uploads/2007/05/424px-iron_man_teaser_poster.jpg
Animovan� / Akčn� / Dobrodružn� / Fantasy�
USA, 2007, 83 min

Obsah:
V tajemn�m koutu Č�ny lež� dlouho pohřben� město, m�sto konečn�ho odpočinku krut� dynastie. Je to m�sto nevysloviteln�ho zla, jehož temn� tajemstv� měla b�t časem zapomenuta. Nyn� jsou ale znovu odkr�v�na. Pečeť vězen� je rozlomena. Sněhov� bouře, Vichr, Pož�r a Zemětřesen� – kvarteto d�monick�ch živlů je vypuštěno na svět. Jejich c�lem je sesb�rat pět kouzeln�ch prstenů, kter� znovu vzkř�s� jejich hroziv�ho p�na k moci. Jen jedin� osoba m� s�lu se jim postavit - IRON MAN. Z vrcholků č�nsk�ch hor až do hlubin Atlantick�ho oce�nu, do srdce aktivn� sopky, bude Tony Stark ve sv�m speci�ln�m brněn�, pron�sledovat tyto ď�belsk� bytosti. Bude ale Tonyho super vysoce technologick� vybaven� stačit k v�tězstv�? Osud, ale nejde obelst�t, den Mandar�na se bl�ž�...
Žádné komentáře