Filmy Online

Animované

Labutí princezna

alt


Animovaný / Rodinný / Muzikál / Komedie
USA, 1994, 89 min

Obsah:

Kreslená pohádka o zaklet� princezně, která bojuje s pomocí odvážných zvířátek proti úkladům zl�ho kouzelníka. Dvořan� jásejte, trubači trubte a poddaní radujte se! Krásná a urozená princezna Odetta se zaslíbila Derekovi, budoucímu vladaři sousedního království. Svatební den se kvapem blíží, přípravy jsou v pln�m proudu a nikdo neví, že na šťastný pár se pomalu valí temný mrak. Jako blesk z čist�ho nebe se na zámku objeví strašný a zlý čaroděj, který unese princeznu do sv�ho doupěte. Aby už nikdy nemohla spatřit milovan�ho Dereka, promění ji v labuť. Zdá se, že Odetta už nikdy neuvidí svůj domov ani vyvolen�ho prince. Derek se ale jen tak lehce sv� lásky nechce vzdát.
Žádné komentáře