Filmy Online

Animované

Lovecká sezóna 2

alt
Animovan� / Komedie / Dobrodružn� / Rodinn�
USA, 2008

Obsah:
Užvaněn� a potrhl� jelen Elliot a zdom�cněl� medvěd grizzly Boog tvořili tu spr�vnou dvojku, kter� v prvn�m d�le Loveck� sez�ny uh�jila les a jeho obyvatele před krvelačn�mi lovci. A protože se jim v konkurenci animovan� z�plavy roku 2006 dařilo nad oček�v�n� dobře, vykoledovali si pokračov�n�. V něm dojde na rozhoduj�c� souboj na život a na smrt mezi dvěma živočišn�mi skupinami, kter� se navz�jem nen�vid� - divok�mi a dom�c�mi zv�řaty. Jedin� jezevč�k Buřt�k, kter� zdrhnul sv�m p�n�čkům, aby ochutnal tu pravou svobodu, st�le nev�, na jakou stranu se m� přidat. V divočině Buřt�ka l�k� bezbřeh� volnost, na druh� břeh ho zase přitahuj� vitam�nov� kosti, kter� na něj l�č� jeho panička ve snaze ho naj�t. Před nemateri�ln� svobodou nakonec zv�těz� pamlsky v tlamě a na Buřt�ka spadne klec, respektive za n�m zaklapnou dveře obytn�ho karavanu jeho p�n�čků. V tu chv�li si uvědom� cenu svobody, ale to už je trochu pozdě. Naštěst� m� divok� kamar�dy, kteř� ho nenechaj� ve štychu a s nasazen�m vlastn�ch krků půjdou v jeho stop�ch, aby ho uchr�nili před osudem dom�c�ho mazl�čka. Naneštěst� Buřt�kovi p�n�čci směřuj� na sraz chovatelů dom�c�ho zv�řectva, kter�mu š�fuje jeden věčně zpruzen� pudl, jenž kromě špatně proveden� ondulace nen�vid� ještě jednu věc - divok� zv�řata. Střet, kter� se bl�ž�, je zcela nevyhnuteln�, a Elliot s Boogem budou muset opr�šit všechny triky, aby z t�hle krize vyšli se zdravou kůž� a nav�c ještě zachr�nili kamar�da Buřt�ka.
Žádné komentáře