Filmy Online

Animované

Madagaskar 2: Útěk do Afriky

alt
Animovan� / Akčn� / Rodinn� / Komedie
USA, 2008, 89 min

Obsah:
K natočen� animovan� komedie Madagaskar 2 měli jej� tvůrci dva dobr� důvody. Prvn�m bezpochyby byly tržby, kter� film vynesly na prvn� m�sto žebř�čku �spěšnosti rodinn�ch sn�mků roku 2005. Druh�m důvodem se stal fakt, že hlavn� hrdinov�, h�čkan� hvězdy newyorsk� zoo, tragicky zakysli na tituln�m ostrově u africk�ch břehů a takov� osud jim ž�dn� div�k určitě nepř�l. Jenže pokračov�n� jim připravilo takov� dobrodružstv�, že ve srovn�n� s nimi by byl doživotn� pobyt na Madagaskaru tou př�jemnějš� variantou.

Vzpom�n�te si na trosky letadla zakl�něn� v koruně obř�ho baobabu, kter� lemuř� kr�l Juli�n použ�val coby trůn� s�l? Tak přesně to se stane kl�čovou souč�st� geni�ln�ho �nikov�ho pl�nu, kter� vymysleli vynal�zav� tučň�ci. Na cestu domů se kromě nich vyd�vaj� i lev Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žiraf�k Melman a šimpanzi Phil s Masonem. Doprov�zej� je kr�l Juli�n, jeho pobočn�k Maurice a capart Mort, kteř� chtěj� poznat, jak to v tom civilizovan�m světě chod�. Start pospravovan�ho letadla proběhne hladce, jenže o dalš�m průběhu letu se to ř�ct ned�. Nejdř�v vynech� jeden motor, pak druh� a neovladateln� letadlo se ř�t� k zemi. A ne k ledajak� zemi. Rozmazlen� hrdinov� přistanou uprostřed nejdivočejš� africk� divočiny, kde na každ�ho z nich ček� vlastn� př�běh. Kr�l newyorsk� ZOO Alex se setk� s rodiči a zjist�, že v srdci Čern�ho kontinentu mu jeho man�ry nic dobr�ho nepřinesou. Zebra Marty konečně na vlastn� kůži poc�t�, jak� to je, b�t souč�st� velk�ho st�da a svobodně s n�m cv�lat savanou. Hrošice Glorie tu potk� neuvěřiteln�ho hroš�ho samce a žiraf�k Melman se bude snažit zbavit hypochondrie a přitom tiše trpět, protože Glorie mu ani trochu nen� lhostejn�. Připravte se na to, že podobn�ch překvapen� v�s v Madagaskaru 2 ček� v�c.

K pr�ci na pokračov�n� Madagaskaru se vr�tila drtiv� většina členů št�bu, kter� připravoval jedničku. Kl�čov�mi figurami samozřejmě byli spoluscen�rist� a spolurežis�ři Eric Darnell a Tom McGrath. „Dostali jsme šanci vr�tit se k pr�ci, kterou jsme milovali. Nav�c si s Tomem naprosto vyhovujeme a brzy jsme byli schopn� spolupracovat prakticky poslepu. I takov� detaily podle mě rozhoduj� o v�sledku filmu,“ ř�k� režis�r Darnell.
Žádné komentáře