Filmy Online

Animované

Past na žraloka

alt
Animovan� / Rodinn�
USA / Jižn� Korea, 2006, 77 min

Obsah:
Mal� bezstarostn� ryb� kluk se s rodiči přestěhuje na nov� kor�lov� �tes. Jeho život se změn� v okamžiku, kdy mu t�tu a m�mu chyt� do ryb�řsk� s�tě. Od t�to chv�le se o sebe mus� postarat �plně s�m. Naštěst� si na nov�m m�stě najde rychle spoustu kamar�dů, se kter�mi vym�šlej� jednu lump�rnu za druhou. Jednoho dne ale spatř� Cordelii – tu nejkr�snějš� ryb� slečnu, jakou kdy potkal. Zamiluje se. Ale zdaleka nen� jedin�, komu se Cordelie l�b�. �tesu vl�dne nebezpečn� žralok Troy se svou partou stejně zubat�ch kamar�dů. Ten sl�bil, že neubl�ž� ž�dn� rybce, když si ho Cordelie vezme. S t�m se ale statečn� hrdina nehodl� sm�řit a rozhodne se s Troyem bojovat. Dok�že tak mal� rybka z�skat l�sku sv� vyvolen� a z�roveň ji i �tes ochr�nit před divok�m žralokem?
Žádné komentáře