Filmy Online

Animované

Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew

alt
Animovan� / Akčn� / Rodinn�
Japonsko, 2006, 103 min

Obsah:
Ďalšia epiz�da zo s�rie filmov o Pok�monoch. V tomto pr�behu sa Ash, May, Max a Brock z�častnia stredovek�ho turnaja v Pok�monoch, kde oživia starod�vneho ochrancu hradu, Lucaria a taktiež legendu o Mew, Strome Začiatkov a nehyn�cej aure. V tomto filme sa už po tret�kr�t stret�vame s Pok�monom Mew, op�ť trošku in�m, ako jeho predch�dzaj�ce dve verzie. M� schopnosť premeny na ktor�hokoľvek in�ho Pok�mona, vystupuje ako dieťa vo veku, keď sa chce s�stavne hrať a z�roveň ako držiteľ rovnov�hy a ochranca Stromu Začiatkov.
Žádné komentáře