Filmy Online

Animované

Princezna Mononoke

alt
Akčn� / Fantasy / Dobrodružn� / Animovan�
Japonsko, 1997, 133 min

Obsah:
Za d�vn�ch časů, v divok�ch hvozdech Japonska zač�n� m�tick� boj mezi rozrůstaj�c� se civilizac� lid� a zv�řec�mi božstvy, kter� vl�dnou lesům. A tak� př�běh l�sky lidsk�ho d�těte
vlč� bohyně - princezny Mononoke - a v�lečn�ka věř�c�ho v m�r mezi lidmi a př�rodou - prince Ashitaky.
Žádné komentáře