Filmy Online

Animované

Spláchnutej

alt
Animovan� / Komedie / Rodinn�
Velk� Brit�nie / USA, 2006, 86 min

Obsah:
Když Shrek potkal Wallace s Gromitem, respektive když spojila sv� s�ly slavn� animačn� studia - DreamWorks a Aardman, vznikla svěž� animovan� komedie Spl�chnutej, stoj�c� na precizn� americk� poč�tačov� animaci a okouzluj�c�m britsk�m humoru, kter� je opravdu pro každ�ho. Př�běh Spl�chnut�ho se odehr�v� v ulic�ch britsk� metropole a překvapivě tak� pod nimi. Jeho hrdinou je rozmazlen� myš�k z lepš� společnosti Roddy St. James, kter� si už�v� status dom�c�ho mazl�čka. Když se v luxusn� rezidenci jeho p�n�čků objev� kan�lov� krysa jm�nem Sid a dostane chuť na jeho m�sto, připrav� Roddy ď�belsk� pl�n na vetřelcovo vyhoštěn�, jehož hlavn� č�st� je spl�chnut� Sida z�chodovou m�sou zp�tky do kan�lu. Jenže kdo jin�mu j�mu kop�. V podzem� Roddy ke sv�mu překvapen� objev� obrovsk� město, v němž se sezn�m� s Ritou, mimoř�dně chytrou myš�, kter� se vyzn� ve zdejš� tlačenici. Protože se chce Roddy předevš�m bezpečně dostat zp�tky domů, bez jej� pomoci se neobejde - zvl�šť když se nechtěně připlete do cesty zdejš�mu krutovl�dci von Ropuš�kovi, jenž k smrti nen�vid� všechny hlodavce. Ten m� nav�c arm�du všehoschopn�ch poskoků, ochotn�ch Roddyho s Ritou pron�sledovat na souši, ve vzduchu, ve vodě i pod n�. V lond�nsk�ch kan�lech bude proto poř�dně horko, mnohem v�c, než by si oba naši hrdinov� př�li.

Akčn� animovan� komedie Spl�chnutej se může pochlubit pro DreamWorks typickou dokonalou animac�, kter� do nejmenš�ho detailu převedla lidsk� svět do jeho kan�lov� verze, a to včetně ušmudlan� variace na slavnou věž Big Ben a typick�ch lond�nsk�ch dvoupodlažn�ch autobusů. Za vizu�ln� str�nkou nezůst�v� pozadu ani př�běh, kter� je napěchov�n nadgeneračn�m humorem. Režie se ujali David Bowers a Sam Fell, kteř� se pod�leli na nej�spěšnějš�ch animovan�ch filmech posledn� doby (Slepič� �let, Wallace a Gromit: Proklet� kr�l�kodlaka nebo Př�běh žraloka). O ambic�ch projektu vypov�d� i obsazen�, kter� film v origin�le m� - Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian McKellen, Jean Reno. Reprezentativn� obsazen� se sešlo i v česk� verzi, když hlasy hollywoodsk�ch kolegů nahradily hlasy dabingov�ch hvězd Pavla Soukupa, Bohdana Tůmy, Terezy Bebarov� nebo Zbyška Pantůčka.
Žádné komentáře