Filmy Online

Animované

Stvoření světa

alt
Animovan� / Komedie / Rodinn�
Francie / Československo, 1957, 83 min

Obsah:
V P�smu svat�m se prav�, že na poč�tku všeho života na Zemi byla tma a P�nbůh. V př�padě tohoto animovan�ho sn�mku P�nbůh roztomile roztržit�, kter� měl před sebou spoustu pr�ce. Aby na ni nebyl s�m, poř�dil si vejce, jež poctivě zahř�val, až se z nich po čase vyklubali and�lci. Jenže z posledn�ho vejce, kter� bylo pěkně kropenat�, se vyloupl neposedn� ď�bl�k. Pot�, co měl pomocn�kypohromadě, potřeboval P�nbůh ke sv� dalš� pr�ci světlo. Marně však škrtal zapalovačem. Jako vždy totiž nefungoval. Stvořitel proto musel použ�t slavn�ho triku se zvol�n�m: Budiž světlo!. Světlo bylo a P�nbůh se mohl s pomoc� and�lků pustit do tvořen�, jež mu s nevyčerpateln�m vtipem a nekonečnou řadou skvěl�ch n�padů kazil neposedn� ď�bl�k. Nejv�ce se samozřejmě vyř�dil ve chv�li, kdy P�nbůh začal tvořit člověka. Adama si ještě Stvořitel ohl�dal, ale Evu ď�bl�k okamžitě zkazil t�m, že ji naučil trsat rocknroll (a je to vůbec prvn� rocknroll, jak� kdy zazněl v česk�m filmu)...
Žádné komentáře