Filmy Online

Animované

Želvy Ninja

alt
Animovan� / Akčn� / Komedie / Dobrodružn�
USA / Hong Kong, 2007, 87 min

Obsah:
S� zelen� a dostali sa do kontaktu s r�dioakt�vnym odpadom, ale je s nimi sranda, ako s m�loktor�mi živoč�chmi. O kom je reč? No predsa o Ninja Korytnačk�ch. M�loktor� anim�k V�s sprev�dzal detstvom, ako tento. Už prv� z�bery z teaseru hovoria, že p�jde naozaj o veľk� projekt, ktor� m� pod palcom trikov� m�g Kevin Munroe. Film je vyr�ban� CGI technol�giou, ktor� zaručuje naozajstn� kvalitu.
Žádné komentáře