Filmy Online

Animované

alt
Animovan� / Akčn� / Rodinn�
Japonsko, 2006, 103 min

Obsah:
Ďalšia epiz�da zo s�rie filmov o Pok�monoch. V tomto pr�behu sa Ash, May, Max a Brock z�častnia stredovek�ho turnaja v Pok�monoch, kde oživia starod�vneho ochrancu hradu, Lucaria a taktiež legendu o Mew, Strome Začiatkov a nehyn�cej aure. V tomto filme sa už po tret�kr�t stret�vame s Pok�monom Mew, op�ť trošku in�m, ako jeho predch�dzaj�ce dve verzie. M� schopnosť premeny na ktor�hokoľvek in�ho Pok�mona, vystupuje ako dieťa vo veku, keď sa chce s�stavne hrať a z�roveň ako držiteľ rovnov�hy a ochranca Stromu Začiatkov.
alt
Dobrodružn� / Animovan� / Rodinn� / Fantasy
Japonsko / USA, 2004, 81 min

Obsah:

P�™�b�›h se odehr�v� v dob�›, když se na obloze objev� slavn� Millenium Comet, kter� je k vid�›n� jednou za tis�c let na jeden t�den. Kouzeln�k Butler,kter� pat�™� do t�mu Magma, a jeho asistentka Dianne objev� tajemn�ho pok�mona Jirachiho, kter� um� �dajn�› plnit p�™�n�. Butler chce Jirachiho moc zneuž�t k tomu, aby oživil temn�ho pok�mona Groudona a t�m se pomstil t�mu Magma. Jeho �mysl se mu však vymkne z rukou. Ale to by nebyl Ash a jeho p�™�tel�, aby op�›t nepomohli zachr�nit sv�›t.P�™�b�›h se odehr�v� v dob�›, když se na obloze objev� slavn� Millenium Comet, kter� je k vid�›n� jednou za tis�c let na jeden t�den. Kouzeln�k Butler,kter� pat�™� do t�mu Magma, a jeho asistentka Dianne objev� tajemn�ho pok�mona Jirachiho, kter� um� �dajn�› plnit p�™�n�. Butler chce Jirachiho moc zneuž�t k tomu, aby oživil temn�ho pok�mona Groudona a t�m se pomstil t�mu Magma. Jeho �mysl se mu však vymkne z rukou. Ale to by nebyl Ash a jeho p�™�tel�, aby op�›t nepomohli zachr�nit sv�›t.
alt
Animovan� / Komedie / Rodinn� / Sci-Fi
USA, 2008, 98 min

Obsah:
VALL-I je robot, kter� byl souč�st� gigantick�ho programu na �klid a vyčištěn� Země, aby byla opět obyvateln�. Tento projekt ale selhal a VALL-I je posledn� takov� robot, kter� na Zemi zbyl a všechna pr�ce zůstala pouze na něm. Po dlouh� stalet� mechanicky prov�d� zadan� �kol, vše se ale změn�, když se objev� EVE, robot vyslan� z družice, kter� přiletěla zjistit stav �klidov�ch prac�. A VALL-I pozn�, co je to l�ska...
alt
Rodinn� / Dobrodružn� / Animovan� / Komedie
USA, 1997, 92 min

Obsah:
Hercula, syna vl�dce bohů Dia, unesli z kol�bky na Olympu. Odporn� nohsledi proradn�ho kr�le podsvět� H�da naštěst� nedot�hli svůj �kol do konce - podařilo se jim sice Hercula pomoc� kouzeln�ho lektvaru t�měř zbavit božstv�, ale k smrt�c� r�ně, kter� měla ukončit chlapcův život dř�ve než dospěje a zkř�ž� H�dovy pl�ny, se už nedostali. Hercula pak našel bezdětn� past�ř a
vychoval ho jako vlastn� d�tě. Uběhlo osmn�ct let a Hercules dospěl v statn�ho ml�dence, kter� je pro svou neovladatelnou s�lu a nešikovnost postrachem širok�ho okol�. Když se jednoho dne všemi opovrhovan� mlad�k n�hodou dozv�, že je synem samotn�ho Dia, nev�h� ani minutu a vyd�v� se na cestu za dobrodružstv�m. Během n� se stač� zamilovat, překazit nekal� H�dovi pl�ny a st�t se skutečn�m hrdinou, kter� nejen silou svalů, ale i př�kladn�m charakterem...
alt
Animovan�
Japonsko, 2007

Obsah:
Cel� 10. divize z Gotei 13, v čele s kapit�nem Hitsugaya Toushirem a vice-kapit�nkou Matsumoto Rangiku jsou pověřeni na ochranu z�hadn� Kr�lovsk� Pečeti, kter� se mus� po letech vždy přem�stit. Jenomže cel� proces se zvr�t� a přich�z� Toushirův b�val� spoluž�k a největš� př�tel, s kter�m před lety zjistili, že oba maj� stejn� Zanpaktou - Hyourinmaru. Jenomže tedy soud rozhodl, že může ž�t jen jeden...
alt
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
Francie / Dánsko, 2006, 78 min

Obsah:

Animovaný film Asterix a Vikingov� je adaptací původního komiksu Asterix a Norman�. Příběh začíná, když náčelník vesnice obdrží zoufalou žádost o pomoc od sv�ho bratra v Lutecii. Ten potřebuje, aby se z jeho syna stal pořádný muž a tak jej poslal do galsk� vesničky. Mladík je nejprve znuděný ze strohosti venkova, tato nuda se však velmi rychle změní, když připlují vikingsk� Drakkary. Vikingov� však nepřišli plundrovat a ničit, ale naučit se novým věcem, jako je například strach. A toho má mladík v sobě dost a tak jej unesou...
Fulmik
Popis Není !!!
Animovaný / Dobrodružný / Akční / Drama
Japonsko, 2005, 105 min
alt
Animovaný / Akční
Japonsko, 2006, 87 min

Obsah:
Zápletka předchází fillerov�mu Bount arcu. Velitelství v Soul Society ztratí spojení se speciálními jednotkami nacházejícími se v dimenzionálním prostoru mezi říší Shinigami a lidským světem. Mezitím město Karakura zaplaví hordy zvláštních duchů, na kterých nelze prov�st konsou. Čepel Zabijáku duší na ně však platí, jak brzy Ichimu a Rukii předvede Bohyně smrti Senna, jež si však – světe div se – nemůže vzpomenout, ke kter�mu oddílu že to patří. Senna, dáma v nesnázích, se stane středobodem příběhu. Materiální sf�ra a svět duší budou brzy muset čelit kolizi, která může vyústit v naprostou zkázu. Kdo jsou tajemní „Dark Ones“ a co je ve skutečnosti zač artefakt známý jako „Memory Rosary“?
alt
Animovaný / Sci-Fi / Dobrodružný
Japonsko, 2007, 109 min

Obsah:

Píše se rok 2077. Uběhlo 10 let od doby, kdy se Japonsko rozhodlo opustit řady OSN. Celý ostrov je nyní obklopen ultramagnetickým polem, kter� brání vstupu do země. Špionážní služba USA náhle získává znepokojivou informaci, že Japonsko pracuje na ultimátní zbrani, jenž může představovat smrtelnou hrozbu pro celý svět. Je rozhodnuto vyslat k průzkumu zvláštní vojenskou jednotku SWORD, kter� velí dívka jm�nem VEXILLE a její milenec LEON. Členov� SWORDu se vydávají za splněním úkolu na nebezpečnou misi do neznáma...
1  
2  
3  
4  
5  
6