Filmy Online

Drama

Konec dětství

alt
Drama
USA, 2003, 94 min

Obsah:
Filmov� drama režis�ra Michaela Burkeho vypr�v� o čtrn�ctilet�m farm�řsk�m chlapci, kter� se nedok�že vyrovnat se smrt� sv� matky. Otec Duncana nech�pe, jeho vrstevn�ci se mu posm�vaj� a on zoufale touž� po př�telstv�.
Žádné komentáře