Filmy Online

Drama

Pianista

alt
Drama / Válečný / Hudební
Velká Británie / Francie / Německo / Polsko, 2002, 150 min

Obsah:

Film Pianista je příběhem Wladyslawa Szpilmana, skvěl�ho pianisty a uznávan�ho interpreta Chopinových skladeb. Příběh začíná v okamžiku, kdy ve varšavsk�m rádiu zní Chopinovo Nokturno v C# moll v jeho podání. Píše se rok 1939 a Szpilmanovi je 28 let. Polsko je napadeno německými vojsky, která brzy přicházejí i do jeho hlavního města Varšavy. T�měř okamžitě jsou uplatněny tvrd� restrikce vůči zdejší židovsk� komunitě. Szpilman a jeho rodina - rodiče, bratr a dvě sestry - žili až dosud spokojeným životem, brzy jsou však tak� donuceni podřídit se ponižujícím pravidlům. Kromě toho, že jim docházejí peníze a jídlo, musí pod hrozbou přísn�ho trestu nosit na rukou Davidovu hvězdu. Nátlak se postupně zvyšuje a rodina je na tom stále hůře. Brzy jsou donuceni prodat obrazy, stříbro, nábytek a nakonec i Szpilmanovo drahocenn� piáno. Největší ranou je však rozhodnutí, podle kter�ho mají být všichni Žid� umístěni do uzavřen�ho areálu, obehnan�ho vysokými zdmi - na místo, kter� brzy vstoupí do dějin jako Varšavsk� ghetto.
Žádné komentáře