Filmy Online

Horory

http://img.over.cz/files/0834427.png

http://img.osobnosti.cz/film/nocni-mura-v-elm-street/nocni-mura-v-elm-street.jpg
Horor / Thriller�
USA, 1984, 91 min

Obsah:
Nancy (Heather Langenkamp) prožila smrt sv�ch př�tel. Matka a
jej� bl�zk� okol� si mysl�, že se zbl�znila a vytv�ř� si vlastn� postavu, kter� je zabila. Jenže postupem času napovrch vyplouvaj� důkazy, že vrahem je Freddy Krueger (Robert Englund), kter� se j� zjevuje prostřednictv�m snů. Nancy zjist�, že v minulosti zabil 20
dět� a rodiče se sami pomstili, když selhali vyšetřuj�c� org�ny. Nezb�v� ji než se vydat do posledn�ho nerovn�ho boje s Freddym a z�chranou ji může b�t pr�vě jej� otec (John Saxon).
alt
Horor / Drama
USA / Německo, 2001, 90 min

Obsah:
Trish a jej� bratr Darry se vrac� z univerzity domů. Jejich trasa vede přes jeden zapad�kov za druh�m. Už jsou na cestě pěkně dlouho, když si Darry všimne podezřel�ho pohybu v okol� star�ho opuštěn�ho kostela. Jakoby se někdo něčeho ve spěchu zbavoval. O kus d�l stoj� star� šed� dod�vka. Darry a Trish si nechtěj� nic dom�šlet a raději sešl�pnou plyn. O chv�li později se ta zvl�štn� rachotina ř�t� za nimi. Po několika n�razech jsou vytlačeni ze silnice a se srdcem bij�c�m hrůzou jen sleduj� oblak prachu, kter� stoup� za mizej�c� dod�vkou. Možn� to byla jen n�hoda. Skutečně? Darry se rozhodne vr�tit zpět na ono m�sto. Ze země trč� širok� potrub� a Darry se přes Trishino varov�n� spust� dolů. Jeho objev odstartuje hysterick� boj o hol� život, do kter�ho jsou nakonec zapojeni všichni obyvatel� městečka. Jen star� gramofon si vesele prozpěvuje hodně starou p�sničku. "Jeepers, Creepers..."
http://i.dvdobchod.cz/p25096025187.jpg
Akčn� / Horor / Thriller�
USA, 2009

Obsah:
Velitel Tao (Steven Seagal) vede speci�ln� vojenskou jednotku složenou z b�val�ch členů civiln� str�že na krvavou misi, jejichž c�lem
jsou krvež�zniv� up�ři. Na planetě přežilo jen několik m�lo lid�
, kteř� jsou však infikov�ni a
uvězněni v nemocnici. Tao je jejich jedinou naděj�. On však tak� v�, že jedin�m l�kem na jejich z�chranu je jejich smrt. Nast�v� čas postavit se proti krvež�zniv�m stvůr�m.
alt
Dobrodružn� / Horor / Thriller
USA / Austr�lie, 2002, 91 min

Obsah:

V Beringově moři je nalezena v�letn� loď, kter� je z dosud nevyjasněn�ch př�čin pohřešovan� od roku 1953. N�lezci se domluv�, že si ji ponechaj�, což se později uk�že jako nejhorš� rozhodnut� jejich života. Cestou do př�stavu se totiž za podivn�ch okolnost� začnou ztr�cet členov� pos�dky. Hrůza z nezn�m�ho nepř�tele a boj o život proměn� jejich cestu v opravdov� peklo. Vl�dcem opuštěn� lodi je totiž starověk� d�mon.
http://www.shockya.com/news/wp-content/uploads/teeth_movie_poster_comedy.jpg
Horor / Komedie�
USA, 2007, 94 min

Obsah:
Dawn (Jess Weixler) je veriaca, nepoškvrnen� stredoškol�čka miluj�ca svoju matku a panenstvo. Po škol�ch hl�sa škodlivosť predmanželsk�ho sexu. Po jednom takomto osvetovom stretnut� sa však zozn�mi s Tobeym (Hale Appleman), ktor� je jej mužsk�m obrazom - a obaja si začn� uvedomovať, že dodržať posv�tn� sľub čistoty nebude tak celkom hračka. Sexu�lne frustrovan� Tobey nedok�že odolať pokušeniu, a keď sa ocitn� osamoten� v n�ruč� matky pr�rody, pok�si sa Dawn zmocniť. Jeho pl�ny mu ale prekaz� Dawnina ozuben� vag�na - vagina dentata - pomocou ktorej začne mlad� a už nie tak nepoškvernen� Dawn zosielať na nečiste zm�šľaj�cich chlapov spravodliv� hnev.
alt
Horor / Thriller / Mysteri�zn�
USA, 2008, 85 min

Obsah:
Benjamin a Jane se pr�vě vzali. On je uzn�van� fotograf, a tak na svatebn� cestu odjedou do Japonska, kam se Benjamin po kr�tk� pauze vrac� pracovat. Jedn� noci se jim stane autonehoda. Pod kola jejich auta se totiž připlete mlad� žena, jej�ž tělo ovšem nen� k nalezen�. Oba dva se na tuto epizodu snaž� zapomenout, ale n�hle se začnou d�t divn� věci. Na jejich fotografi�ch se objevuje z�hadn� st�n. Pod drobnohledem se uk�že, že je to d�vka, kterou tak z�hadně srazili. Zat�mco Benjamin začne b�t tajemnou bytost� ohrožov�n, a to jak psychicky, tak i jako fotograf, Jane se vyd�v� po stop�ch podobn�ch př�běhů a zjišťuje, že d�vka vlastně vol� o pomoc…

Film je remakem stejnojmenn�ho �spěšn�ho thajsk�ho hororu a je zasazen do kulis současn�ho Tokia. I vzhledem k tomu, že v něm hraj� neokoukan� herci a za kameru se postavil japonsk� št�b, slibuje silnou a nap�navou duchařskou pod�vanou, kde se lidsk� rozhodnut� dok�ž� s nečekanou silou vr�tit i ze z�hrob�. A to i s �roky...
alt
Krimi / Horor
USA / Mexiko, 2007, 104 min

Obsah:

Tři studenti z Texasu se chystaj� na v�let do Mexika. Cestuj� po zapadl�ch provinci� a posledn� věc jakou by mohli čekat, je smrt. Bohužel naraz� na vyznavače starožitn�ho krvav�ho kultu zla, kteř� neust�le d�vaj� sv�mu bohu oběti z lid�. Film je natočen podle skutečn� ud�losti.
alt
Horor
USA, 2005, 97 min

Obsah:
Začalo to v roce 1928 v Kentucky… Strašliv� n�kaza zvan� „B�l� mor“ si vyž�dala 63 000 lidsk�ch životů. Obř� sanatorium mělo izolovat nakažen� jedince a poskytovat z�zem� děsiv�m experimentům, kter� měly jedin� c�l - nalezen� �činn�ho l�ku. Hluboko v z�kladech sanatoria vybudovali šachtu, kter� polykala všechny zemřel�. Nejmasovějš� hrob na světě z�skal přezd�vku „Tunel smrti“. V roce 1958 objevili l�k a sanatorium zavřeli. Gigantick� pam�tn�k utrpen� a bolesti měl usnout navěky. Jenže teď se probouz�… Nyn� se pět d�vek rozhodlo v něm přespat. Každ� na jin�m patře, odhodlan� o
samotě přež�t noc na nejděsivějš�m m�stě na světě. Tohle je jejich př�běh a skutečně se stal…
alt
Fantasy / Horor
Finsko / Island, 2008, 84 min

Obsah:

Otec staraj�c� se o zdrav� sv� autistick� dcery si mysl�, že jej� odchod z nemocnice bude jej� jedinou šanc� k z�chraně života. Ben, Sarah a několik osob při pokusu o �těk z nemocnice jsou uvězněni v nefunkčn�m v�tahu. Když se po nějak� době dveře v�tahu otv�raj�, nemocnice působ� opuštěn�m dojmem. Brzy se ale zjist�, že život skupiny je z�visl� na mal� holčičce...
alt
Akčn� / Dobrodružn� / Fantasy / Horor�
USA, 2005, 99 min

Obsah:
Štvrt� pokračovanie s�rie zobrazuje charizmatick�ho l�dra gangu, ktor�m je Luc Crash (David Boreanaz). Vedie sch�trn� bandu satanistick�ch motork�rov, zn�mych ako ‘Štyria Jazdci Apokalypsy‘. Luc zavražd� Jimmyho Cuervu (Edward Furlong) a jeho priateľku ako s�časť ritu�lu, aby sa mohol stať nesmrteľn�m d�monom. Ale Luc zist�, že z Jimmy sa stal duch pomsty, zn�my ako ‘Vrana‘, aby pomstil smrť priateľky a zabr�nil Lucovi stať sa p�nom zla.
1  
2  
3  
4