Filmy Online

Horory

Afghanistán

alt
Dobrodružn� / Drama / Horor
USA / Kanada, 2006, 90 min

Obsah:
Exmariň�k Pepper, pron�sledovan� myšlenkou, že opustil při posledn� misi kamar�da v Afgh�nist�nu, sestav� speci�ln� komando b�val�ch žold�ků, aby ho zachr�nil. Nikdo z nich si však neuvědomuje, s k�m budou muset bojovat. Nastane neobyčejn� boj o přežit� mezi moderně vyzbrojen�mi americk�mi voj�ky a stalet�mi neporažen�mi afgh�nsk�mi bojovn�ky.

Během bojů byly protisovětsk� jednotky mudž�hidů vyzbrojov�ny a cvičeny agenty CIA a dotov�ny USA jako souč�st boje proti rozp�n�n� Sovětsk�ho svazu. Bojů se na straně mudž�hidů �dajně z�častnily t�ž p�kist�nsk� speci�ln� jednotky, tzv. Čern� č�pi, převlečen� za afgh�nsk� mudž�hidy.
Žádné komentáře