Filmy Online

Horory

Clona

alt
Horor / Thriller / Mysteri�zn�
USA, 2008, 85 min

Obsah:
Benjamin a Jane se pr�vě vzali. On je uzn�van� fotograf, a tak na svatebn� cestu odjedou do Japonska, kam se Benjamin po kr�tk� pauze vrac� pracovat. Jedn� noci se jim stane autonehoda. Pod kola jejich auta se totiž připlete mlad� žena, jej�ž tělo ovšem nen� k nalezen�. Oba dva se na tuto epizodu snaž� zapomenout, ale n�hle se začnou d�t divn� věci. Na jejich fotografi�ch se objevuje z�hadn� st�n. Pod drobnohledem se uk�že, že je to d�vka, kterou tak z�hadně srazili. Zat�mco Benjamin začne b�t tajemnou bytost� ohrožov�n, a to jak psychicky, tak i jako fotograf, Jane se vyd�v� po stop�ch podobn�ch př�běhů a zjišťuje, že d�vka vlastně vol� o pomoc…

Film je remakem stejnojmenn�ho �spěšn�ho thajsk�ho hororu a je zasazen do kulis současn�ho Tokia. I vzhledem k tomu, že v něm hraj� neokoukan� herci a za kameru se postavil japonsk� št�b, slibuje silnou a nap�navou duchařskou pod�vanou, kde se lidsk� rozhodnut� dok�ž� s nečekanou silou vr�tit i ze z�hrob�. A to i s �roky...
Žádné komentáře