Filmy Online

Horory

Funny Games USA

alt
Thriller / Horor
USA / Velk� Brit�nie / Francie / Německo, 2007, 111 min

Obsah:
Chcete se vsadit, že v devět r�no budete mrtv�? Prodloužen� v�kend s rodinou v luxusn�m venkovsk�m s�dle? Proč ne! Funny Games USA je průzkumem dnešn� brut�ln� společnosti a jak n�sil� ovlivňuje naš� kulturu. Anna vypr�v� př�běh sv� rodiny, kter� byla fyzicky i psychicky t�ran� dvěma neoček�van�mi n�vštěvn�ky. Peter a Paul se s mil�m �směvem a v b�l�ch rukavičk�ch objev� u dveř� jejich chaty. Anna s rodinou nem� ani tušen�, jak drsn� hra na ně ček�! Vše začne nab�rat rychl� ot�čky, když se Paul vsad�, že rodina nepřežije do z�třejš�ho r�na…
Žádné komentáře