Filmy Online

Horory

Jezero smrti

alt
Horor / Thriller
Velk� Brit�nie, 2008, 91 min

Obsah:
Mlad� dvojice, muž a žena, přij�žděj� k zatopen�mu lomu, kde chtěj� o samotě str�vit p�r př�jemn�ch dnů o samotě. M�stn� př�roda ovšem nen� tak nedotčen� jak se zd� a ani milostn� p�r zde nen� s�m. Setk�v� se zde s partou pubert�ln�ch v�rostků z m�stn� vesnice, jejichž hlavn� n�pln� tr�ven� voln�ho času je vz�jemn� šikana, vandalstv�, n�sil� na slabš�ch, t�r�n� zv�řat a drz� předv�děn� se před druh�mi. Po menš� konfrontaci s touto "tlupou" př�jde konfrontace větš�, až se vše vyhrot� do brut�ln�ho souboje dvojice n�vštěvn�ků tohoto "nedotčen�ho" m�sta o hol� životy a �těk před partou nepř�četn�ch puberť�ků, kteř� jsou nakonec schopni naprosto všeho. Velice drsn�, chladn� a aktu�lně varuj�c� explotation thriller/horror, kter� nenech� nikoho chladn�m ...
Žádné komentáře