Filmy Online

Horory

Ruiny

alt
Horor / Thriller
Austr�lie / USA, 2008, 91 min

Obsah:
Thriller podle knihy americk�ho autora Scotta Smithe, kter� s�m napsal i sc�n�ř. Parta Američanů tr�v� dovolenou v mexick�m letovisku. Po několika nudn�ch dnech str�ven�ch předevš�m na pl�ži
pop�jen�m tequily se sezn�m� s Němcem Mathiasem, jehož bratr se vydal do džungle na archeologickou v�pravu a od t� doby o sobě nedal vědět. Dostanou n�pad a vyprav� se do džungle zjistit, co se stalo. Zde se dostanou až k tajemn�mu pahorku, střežen�mu obyvateli nedalek� maysk� vesnice. Jakmile na pahorek porostl� divn�mi li�nami vstoup�, Mayov� je pod hrozbou zabit� odm�tnou z pahorku pustit. Zd� se, že na pahorku je př�tomno cosi starobyl�ho, tajemn�ho, touž�c�ho po krvi... Netrv� to dlouho a prvn� z nich zemře... Zachr�n� se zbytek ze sp�rů podivn� kletby?
Žádné komentáře