Filmy Online

Horory

Silent Hill

http://www.moviesonline.ca/movie-gallery/albums/userpics//SilentHillTeaserPoster.jpg
Horor / Fantasy / Drama / Mysteri�zn�
Japonsko / Francie / USA, 2006, 127 min

Obsah:
Silent Hill rozpr�va pr�beh mladej mamičky Rose (Radha Mitchell), ktorej adoptovan� dc�ra Sharon (Jodelle Ferland) trp� n�mesačnosťou. V t�chto stavoch opakuje st�le jedno slovo – Silent Hill, a tak sa Rose rozhodne, že jedin�m liekom na t�to poruchu je v�let do tajomn�ho mestečka, ktor� nesie rovnak� n�zov. Mysl� si totiž, že jedine to m�že Sharon naozaj pom�cť a odstr�niť tak jej handicap. Bl�zko cieľa však havaruj� a Sharon z�hadne zmizne. Rose je v šoku, ale ani na chv�ľu nezav�ha a okamžite zač�na svoju dc�ru intenz�vne hľadať. Prich�dza do Silent Hillu, ktor� vyzer� byť tich�m a opusten�m miestom. Skutočnosť však bude omnoho desivejšia, ako si v�bec dok�že predstaviť. Relat�vne pokojn� mestečko je totiž stelesnen�m absol�tneho zla...
Žádné komentáře