Filmy Online

Horory

Tunel smrti

alt
Horor
USA, 2005, 97 min

Obsah:
Začalo to v roce 1928 v Kentucky… Strašliv� n�kaza zvan� „B�l� mor“ si vyž�dala 63 000 lidsk�ch životů. Obř� sanatorium mělo izolovat nakažen� jedince a poskytovat z�zem� děsiv�m experimentům, kter� měly jedin� c�l - nalezen� �činn�ho l�ku. Hluboko v z�kladech sanatoria vybudovali šachtu, kter� polykala všechny zemřel�. Nejmasovějš� hrob na světě z�skal přezd�vku „Tunel smrti“. V roce 1958 objevili l�k a sanatorium zavřeli. Gigantick� pam�tn�k utrpen� a bolesti měl usnout navěky. Jenže teď se probouz�… Nyn� se pět d�vek rozhodlo v něm přespat. Každ� na jin�m patře, odhodlan� o
samotě přež�t noc na nejděsivějš�m m�stě na světě. Tohle je jejich př�běh a skutečně se stal…
Žádné komentáře