Filmy Online

Horory

Van Helsing

http://www.filmica.com/hardasmal/archivos/Van_Helsing.jpg
Akčn� / Dobrodružn� / Horor / Fantasy�
USA / Česko, 2004, 145 min

Obsah:
Hluboko v karpatsk�ch hor�ch se nach�z� m�tick� a z�hadn� Transylv�nie. Svět, kde zlo je všudypř�tomn�, kde nebezpeč� vych�z� se z�padem slunce
a př�šery nab�vaj� podoby nejhrůznějš�ch nočn�ch můr. Režis�r Sommers, kter� oživil klasick� monstrum ve filmech Mumie a Mumie se vrac�, přivedl do nov�ho projektu
celou plej�du tradičn�ch př�zraků - Frankensteinovo monstrum, Draculu, Vlkodlaka - a stav� proti n� osaměl�ho bojovn�ka na straně dobra - Van Helsinga. Tento legend�rn� lovec př�zraků (Hugh Jackman) přij�žd� na pokyn tajn�ho spolku do Transylv�nie, aby přemohl krvež�zniv�ho svůdn�ka. V boji proti hraběti Draculovi (Richard Roxburgh) se stav� po bok nehrožen� Anně Valerious (Kate Beckinsale) a zbavuje jej� rodinu po generace trvaj�c� kletby.

Pl�tno př�zraků d�le zalidňuj� Shuler Hensley jako Frankensteinova zrůda, předn� tanečn�k Will Kemp, kter� představuje Annina mužn�ho bratra Velkana, kter� se za �plňku převtěluje ve Vlkodlaka, a Kevin J. O Connor jako Igor, proradn� asistent dr. Frankensteina. Elena Anayaov�, Silvia Collocaov� a Josie Maranov� hraj� tři krvelačn� Draculovy nevěsty, kter� se nezastav� před nič�m, jen aby pomohly sv�mu p�nu v pl�nu podmanit si lidskou civilizaci a nastolit hrůzovl�du.

Po div�cky �spěšn�ch filmech Mumie a Mumie se vrac� přich�z� režis�r a sc�n�rista Stephen Sommers s dalš�m velkofilmem. Van Helsing je nejdražš�m americk�m filmem, kter� byl dosud realizov�n v Česk� republice. Film je nabit� ohňostrojem n�padů a neuvěřiteln�ch vizu�ln�ch efektů, kter� div�ka zavedou do zcela nov�ho, dosud nev�dan�ho světa. O vizu�ln� efekty se postarala společnost Industrial Light and Magic, kter� m� na sv�m kontě t�měř 200 filmů, mezi kter�mi nechyb� např�klad Jursk� park, Master & Commander, Termin�tor 3, Harry Potter, Minority Report, ILM dostali Oscara za efekty ve filmu Pir�ti z Karibiku.
Žádné komentáře