Filmy Online

Horory

http://www.dvdedice.cz/data/1161608008_big.jpg
Horor / Thriller�
USA, 2006, 107 min

Obsah:
Poklidn� v�let rodinky do m�st, kde Spojen� st�ty prov�děly nukle�rn� testy
, se rozhodně neodehr�v� podle oček�v�n�. Uprostřed nehostinn� pouště potk� rodinu nehoda, kter� se zd� až př�liš obyčejn�, ale opak je pravdou. Tyto hork� končiny nejsou totiž tak opuštěn�, jak by si mohl někdo myslet, ba pr�vě naopak, ob�v� je rodinka nel�tostn�ch mutantn�ch kanibalů, kteř� se rozhodli dopř�t si �častn�ky v�letu jako hlavn� chod. Idylick� dovolen� se tak měn� v hroziv� drama a boj o přežit�, jenže nen� život našich hrdinů již předem zatracen?
http://img220.imageshack.us/img220/4771/saw4fcy1.jpg
Horor / Thriller / Krimi
USA, 2007, 95 min

Obsah:
S�rie filmů SAW se stala kultovn� už po druh�m pokračov�n�. S přib�vaj�c�mi č�sly přitahuje do kin v�c a v�c div�ků, kteř� jsou lačn� zjistit, jak hra pokračuje... V SAW IV. jsou Jigsaw i jeho učnice Amanda mrtv�. Po vraždě detektiva Kerryho pom�haj� vysloužil� agenti FBI detektivu Hoffmanovi rozluštit h�danku posledn� Jigsawovy hry. Velitel z�sahov� jednotky Rigg se s�m ocitne uvnitř smrteln� hry a m� pouze hodinu a půl, aby se dostal přes vražedn� pasti a zachr�nil sv�ho př�tele a sebe před děsiv�m koncem...
alt
Thriller / Horor
USA / Velk� Brit�nie / Francie / Německo, 2007, 111 min

Obsah:
Chcete se vsadit, že v devět r�no budete mrtv�? Prodloužen� v�kend s rodinou v luxusn�m venkovsk�m s�dle? Proč ne! Funny Games USA je průzkumem dnešn� brut�ln� společnosti a jak n�sil� ovlivňuje naš� kulturu. Anna vypr�v� př�běh sv� rodiny, kter� byla fyzicky i psychicky t�ran� dvěma neoček�van�mi n�vštěvn�ky. Peter a Paul se s mil�m �směvem a v b�l�ch rukavičk�ch objev� u dveř� jejich chaty. Anna s rodinou nem� ani tušen�, jak drsn� hra na ně ček�! Vše začne nab�rat rychl� ot�čky, když se Paul vsad�, že rodina nepřežije do z�třejš�ho r�na…
alt
Horor / Erotick�
Kanada / Česko, 2008, 67 min

Obsah:

Netradičn� pohled na legendu o Čachtick� pan� natočen� v Čech�ch! Koupele v krvi mlad�ch d�vek, železn� panna, krut� hr�tky v z�meck�ch komnat�ch i sklepen�ch... Filmov� př�běh pln� nejen drastick�ch ale i odv�žn�ch erotick�ch z�běrů z muč�rny Alžběty Čachtick� přin�š� hororově laděn� verze pověsti o krvav� uhersk� šlechtičně. V prvn�m př�běhu Alžběta krutě potrest� lest sv� sestřenice Nory. Kněžna se koupe v krvi mlad�ch urozen�ch d�vek, aby zůstala věčně mlad� i kr�sn� a d�vky m� dodat pr�vě Nora. Ta však unese skupinu prost�ch vesničanek a za svou proradnost zaplat� životem.

Zpracov�n� legendy o Alžbětě Bathoryov� z produkce firmy North American Pictures proslaven� akčn�mi a erotick�mi sn�mky natočen�mi v Čech�ch a s česk�mi herci (Peklo v řetězech 2, Temn� zpovědi). I tentokr�t vznikl film o Čachtick� pan� v česk�ch exteri�rech a �činkuje v něm několik obnažen�ch česk�ch modelek v rol�ch obět� legend�rn� krvav� šlechtičny.
http://www.moviesonline.ca/movie-gallery/albums/userpics//SilentHillTeaserPoster.jpg
Horor / Fantasy / Drama / Mysteri�zn�
Japonsko / Francie / USA, 2006, 127 min

Obsah:
Silent Hill rozpr�va pr�beh mladej mamičky Rose (Radha Mitchell), ktorej adoptovan� dc�ra Sharon (Jodelle Ferland) trp� n�mesačnosťou. V t�chto stavoch opakuje st�le jedno slovo – Silent Hill, a tak sa Rose rozhodne, že jedin�m liekom na t�to poruchu je v�let do tajomn�ho mestečka, ktor� nesie rovnak� n�zov. Mysl� si totiž, že jedine to m�že Sharon naozaj pom�cť a odstr�niť tak jej handicap. Bl�zko cieľa však havaruj� a Sharon z�hadne zmizne. Rose je v šoku, ale ani na chv�ľu nezav�ha a okamžite zač�na svoju dc�ru intenz�vne hľadať. Prich�dza do Silent Hillu, ktor� vyzer� byť tich�m a opusten�m miestom. Skutočnosť však bude omnoho desivejšia, ako si v�bec dok�že predstaviť. Relat�vne pokojn� mestečko je totiž stelesnen�m absol�tneho zla...
alt
Horor / Thriller / Drama / Mysteri�zn�
USA, 2005, 90 min

Obsah:
13. listopadu 1974 obdržela policie š�len� telefon�t, kter� je zavedl do Ocean Avenue 112 v Amityville, Long Island. Uvnitř rozlehl�ho domu se jim naskytla děsiv� sc�na - cel� rodina DeFeov�ch byla zavražděna. V n�sleduj�c�ch dnech se Ronald DeFeo, Jr. přiznal k tomu, že postupně zastřelil sv� rodiče a čtyři sourozence, a tvrdil, že hlasy v domě ho vedly ke sp�ch�n� těchto hrůzn�ch vražd. O rok později se George a Kathy Lutzovi a jejich děti stěhuj� do tohoto domu a věř�, že bude jejich vysněn�m domovem. Ale kr�tce pot�, co se zabydl�, začnou se d�t podivn� a nevysvětliteln� věci, ze všech koutů domu se oz�vaj� podivn� hlasy
alt
Horor / Thriller
USA, 2007, 95 min

Obsah:
Parta mlad�ch filmařů nat�č� n�zkorozpočtov� hororov� film. Je již pozdě večer, a tak št�b i herci zač�naj� b�t unaven�. Zaručeně je však probud� zpr�va z r�dia o tom, že mrtv� nezůst�vaj� mrtv�mi. Někteř� skeptičt� herci však těmto nesmyslům nevěř�, a tak se unaven� vyd�vaj� domů. Št�b pro dnešek ukonč� nat�čen� a vyd� se tak� zpět do civilizace. Filmaři zjist�, že je situace v�žn� až tehdy, když je na silnici překvap� šerif. Ten však nen� mrtv� ani živ�. T�mto Den�k mrtv�ch zač�n�...
alt
Horor / Thriller
USA / Jižní Afrika, 2007, 92 min

Obsah:

Tom Newman se s rodinou vydává na dovolenou do Afriky, aby načerpal nov� síly a hlavně sv� dvě děti více sblížil se svou novou manželkou. Nevinný výlet na safari však prázdninovou idylu mění v krutý souboj o hol� životy. Ve vypůjčen�m ter�nním autě se totiž ztrácí ve složit� spleti prašných cest jihoafrick� divočiny, a když se pokouší z bludiště nal�zt cestu ven, naráží na extr�mně siln�ho a krut�ho protivníka. Jejich malá výprava se ocitla v obklíčení neúprosných hladových lvů. Zoufalá snaha šelmy přelstít však představuje pouhý počátek jejich velk� africk� noční můry.
alt
Horor
USA, 2006, 84 min

Obsah:

Stanťe se svědky zrození zla, uvidíte jak se Thomas Hewitt stal nechvalně proslulým masovým vrahem, známým jako Kožená tvář. Dítě narozen� za hrůzných okolností, pohozen� v popelnici najde a adoptuje pomatená rodina Hewittů. Pod vlivem jejich morbidní výchovy Thomas rozvíjí svou zálibu v motorových pilách a mučení. Naneštěstí pro čtyři teenagery, kter� zatkne falešný šerif a přivleče do sadistick�ho domu hrůzy rodiny Hewittů. Právě tam budou muset všichni bojovat o život s Koženou tváří.
alt
Thriller / Horor
USA, 2007, 87 min

Obsah:

Emily Blunt (Ďábel nosí Pradu) představuje vysokoškolskou studentku, která se zoufale touží dostat na vánoční svátky domů do Delaware. Jen proto souhlasí s tím, že se sveze se svým podivným spolužákem (Ashton Holmes – Dějiny násilí). Ve chvíli, kdy si začíná uvědomovat, že toho o ní její spolucestující ví až trochu příliš, se řidič rozhoduje vzít to zkratkou po odlehl� venkovsk� silnici. Tady je přepadá prudká sněhová bouře a navíc je ze silnice vytlačuje tajemný automobil. Opuštěni uprostřed ničeho brzy pochopí, že zimy se nakonec budou obávat nejm�ně… Výkonní producenti George Clooney, Ben Cosgrove a Steven Soderbergh uvádějí mrazivý horor o zlověstn� silnici a jejím hrůzostrašn�m dědictví, kter� souvisí s děsivými událostmi, ke kterým tu došlo v 50. letech minul�ho století.
1  
2  
3  
4